З цього «роя» не вийшло нічого!.. (оновлено 09.06)

Поділитись:
FacebookVKOdnoklassnikiGoogle+

09.06. Знову ті ж самі люди вирішили показати міському голові В. Сабадашу «хто в домі хазяїн». На цей раз депутати О. Слончак, С. Сергієнко, М. Неділько, відставний адміністратор місцевого «Сільпо» А. Шевченко ( за сумісництвом «слуга двух господ») по плану своїх кукловодів мали б зірвати чергову сесію міськради. Вони сподівались, що перебої з водопостачанням дадуть їм можливість використати невдоволення васильківців для зміни влади в Василькові як максимум, або для диктування своїх умов міському голові як мінімум.

Але не вийшло. «Умішка нє хватіло». Бекання Сергієнка за депутатською трибуною, «віляніє» хвостом Неділька, «нєразборчівая рєчь і крівляніє» Слончака, дешева брехня слуги...А. Шевченка справили на присутніх в сесійній залі васильківців гнітюче враження. Повний провал. Прихід Олександра Васильовича Феня ситуацію не спас.

На фоні міського голови, секретаря ради, депутатської більшості «опозиціонери» здалися мешканцям міста «жалкімі людішкамі», дрібними інтриганами, які задля власної вигоди готові запросто пожертвувати інтересами територіальної громади...

07.02.    Місяць тому декілька депутатів в ультимативній формі звернулися до міського голови з вимогою провести позачергову сесію, на якій планували показати васильківцям, «хто в нашому домі хазяїн». З самого початку цієї історії нам було зрозуміло, що «з цього роя не вийде... нічого». Сьогодні вже можна сказати, що цей наш прогноз виявився абсолютно точним. Причому, остаточну крапку в цьому питанні поставили прості мешканці Василькова, які фактично «помножили потєшну опозицію на ноль»...

10.01.  Сьогодні на адресу міського голови звернулася група депутатів з заявою щодо термінового скликання позачергової сесії міської ради 16 січня цього року.

Підписанти пропонують заслухати  на сесії звіт кожного члена виконкому окремо та звіт секретаря ради.

На нашу думку, зазначена заява ініційована «потєшною» опозицією як помста міському голові, секретарю ради за припинення ними можливості збагачуватись за рахунок громади особам, які добряче нажилися на нашому спільному майні в часи, коли міським головою був Сергій Іващенко...

Не розуміємо тільки, для чого підписати заяву попросили Слончака і Омельченко... Це ж може звести всі плани закулісних «поводирєй» «потєшної» опозиції нанівець...

З цього «роя» не вийшло нічого!.. (оновлено 09.06): 18 комментариев

 1. Гуру 10.01.2018 at 17:59

  Викoнaвчий кoмiтет не є oргaнoм, щo пiдпoрядкoвaний рaдi!!!

  Нерiдкo в депутaтськoму середoвищi мoжнa зустрiти стaвлення дo членiв викoнкoму, як дo пiдлеглих рaдi тa сaмим депутaтaм. Тaкa пoзицiя викликaнa в першу чергу тим, щo викoнaвчий кoмiтет є oргaнoм, щo утвoрюється рaдoю шляхoм oбирaння певних oсiб дo йoгo склaду. Пo-друге, знaчнa кiлькiсть депутaтiв не рoзумiють спрaвжньoгo признaчення викoнкoму, ввaжaючи йoгo сутo oргaнoм, щo вирiшує гoспoдaрськi питaння i знaхoдиться у вiдaннi мiськoгo гoлoви.

  Тoму нa пoчaтку кiлькa слiв прo сутнiсть викoнaвчoгo кoмiтету. Викoнкoм ствoрюється зa рiшенням рaди з числa кaндидaтур, щo внесенi мiським гoлoвoю. Тoбтo депутaти мoжуть пoгoдити чи не пoгoдити певну кaндидaтуру, aле пoзбaвленi мoжливoстi зaпрoпoнувaти iнших oсiб.

  Викoнкoм – це кoлегiaльний oргaн, який кooрдинує рoбoту кoмaнди мiськoгo гoлoви. Це oргaн, який приймaє рiшення «зaмiсть» пiдлеглих мiськoгo гoлoви. Кoжен викoнaвчий oргaн, кoмунaльнa устaнoвa чи пiдприємствa гoтують прoекти рiшень i внoсять їх нa зaсiдaння викoнкoму. Викoнкoм є тaким сoбi кoлегiaльним утвoренням, який мaє зaдaчу перевiряти якiсть рoбoти aпaрaту рaди, устaнoв i пiдприємств, a тaкoж ухвaлювaти рiшення oбoв’язкoвi для викoнaння грoмaдoю тa усiмa юридичними i фiзичними oсoбaми.

  Умoвнo викoнкoм виглядaє як сaмoстiйнa гiлкa влaди в системi рaди. Тaкими влaдними гiлкaми є aпaрaт рaди пiд керiвництвoм мiськoгo гoлoви, рaдa (як сукупнiсть депутaтiв нa зaсiдaннях пoстiйних кoмiсiй тa пленaрних зaсiдaннях) тa викoнaвчий кoмiтет. Тoму успiшнa незaлежнa дiяльнiсть цих трьoх гiлoк влaди в мiсцевiй рaдi ствoрює демoкрaтичний i кoнкурентний пoрядoк ухвaлення вiдпoвiдaльних рiшень. При цьoму прaвo нa ухвaлення рiшень нaдaнo лише кoлегiaльним oргaнaм – рaдi i викoнкoму, a aпaрaт рaди тa мiський гoлoвa тaкoгo прaвa пoзбaвленi, їх рiшення (рoзпoрядження, нaкaзи) нoсять виключнo oргaнiзaцiйний, кaдрoвий тa рoзпoрядчий хaрaктер (скликaти зaсiдaння, прийняти, перевести, звiльнити, внести нa рoзгляд тoщo).

  Викoнaвчi oргaни – це aпaрaт рaди (депaртaменти, упрaвлiння, вiддiли). Це пiдлеглi мiськoгo гoлoви, aдже сaме вiн нaдiлений виключними oднooсiбними пoвнoвaженнями пo прийняттю i звiльненню керiвникiв викoнaвчих oргaнiв.

  A викoнкoм – це кoлегiaльний, сaмoстiйний i незaлежний oргaн, щo нaдiлений влaсними пoвнoвaженнями, рiшення, якoгo є чaстинoю мiсцевoгo зaкoнoдaвствa. Мiський гoлoвa мaє у викoнкoмi лише oдин гoлoс i нaдiлений прaвoм гoлoвуючoгo. Тoму, зрoзумiлo, щo вiн не мoже звiтувaти зa весь викoнкoм.

  Для зaслухoвувaння звiту пoтрiбне вiдпoвiдне рiшення рaди. Сaм звiт мaє бути пoпередньo прийнятий як рiшення викoнкoму, a oднoму з членiв викoнкoму нaдaнo пoвнoвaження здiйснити звiт нa пленaрнoму зaсiдaннi рaди.

  Пoгoдьтесь, щo усе виклaдене вище перекoнливo дoвoдить, щo викoнкoм не є пiдпoрядкoвaним рaдi, a члени викoнкoму не є пiдлеглими рaди, мiськoгo гoлoви тa депутaтiв.

  Згiднo iз зaкoнoм викoнaвчий кoмiтет рaди є пiдзвiтним i пiдкoнтрoльним рaдi, щo йoгo утвoрилa, a з питaнь здiйснення ним пoвнoвaжень oргaнiв викoнaвчoї влaди – тaкoж пiдкoнтрoльним вiдпoвiдним oргaнaм викoнaвчoї влaди.

  Звiтнiсть тa кoнтрoль жoдним чинoм не свiдчaть прo пiдпoрядкoвaнiсть.

 2. Дон Корлеоне 10.01.2018 at 18:40

  Тут інше цікаво, чи призначить Сабадаш позачергову сесію міськради на 16 січня як цього вимагають депутати? І чи готовий мер до нардепівського десанту на цю сесію?

 3. Дон Корлеоне 10.01.2018 at 18:42

  Виконком формується і переоберається радою. Це виключні повноваження ради!!!

  • Гуру 10.01.2018 at 20:45

   Що ж ви за дурень такий? Формується виконавчий комітет за поданням кандидатур міського голови, а обирається депутатами ради. Закон такий.Читайте мій коментар вище, де розписано все детально. Знайдіть мені положення в законі, що виконавчий комітет підпорядковується раді.

 4. admin 10.01.2018 at 18:50

  Дону Корлеоне — ми чогось не розуміємо. Звідки взялося 16 січня? Це кому така дурня захотілася?

 5. Регіонал 10.01.2018 at 19:48

  Хуянту а не десанту! Чмо мосійчуківське)))

 6. Дон Корлеоне 10.01.2018 at 19:52

  Так як в коментарях фотокопію депутатського звернення я опублікувати не можу то Вам пане Адмін доведеться повірити мені на слово. Це депутати вимагають від міського голови скликати позачергову сесію на 16 січня!

 7. admin 10.01.2018 at 19:58

  Дону Корлеоне — що, ніхто з підписантів регламент ради не читав?..

 8. Дон Корлеоне 10.01.2018 at 20:05

  Адміну, є закон про місцеве самоврядування і регламент не може йому суперечити. Водночас побачимо реакцію міського голови. В любому випадку 2 лютого чергова сесія міськради і звітувати доведеться

  • Гуру 10.01.2018 at 21:12

   Ахахах) Набір слів. Писала писака не розбере і собака) А що регламент ради колись суперечив закону?)) що саме на вашу думку з регламенту роботи апарату ради суперечить закону? Розсмішіть ще раз))

   Спеціально для «слабоумных среди слаборазвитых»:ЗУ про місцеве самоврядування — визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. А регламент органу виконавчої влади — встановлює порядок організації діяльності органу виконавчої влади, пов'язаної із здійсненням його повноважень.

 9. admin 10.01.2018 at 20:22

  Дону Корлеоне — «бляха-муха, я балдєю», більш нічого не можу сказати про ваш останній коментар...Пізніше може скажу...

 10. Вуйко 10.01.2018 at 20:58

  Гуру, розумник ти наш, стаття 11 закону — Виконавчі органи сільських, селищних, міських, рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам.

 11. admin 10.01.2018 at 21:07

  Вуйко — немає більшої дурниці, чим заслуховувати кожного члена виконкому окремо. Чому дурниця, пояснювати зайве. Чи щось не так?

  Далі. Підзвітний, підконтрольний. Але не підпорядкований...

 12. Труфальдіно 11.01.2018 at 00:11

  Не знаю какими соображениями руководствовались те самые депутаты, которые подписали вышеуказанное обращение к меру. Уверен, многих из них просто ввели в заблуждение. И, к сожалению, далеки они от истинных намерений т.н. оппозиции. Неужели, лоснящияся от жира физиономия Слончака натолкнула вас на мысль о настоящей борьбе за справедливость? Или вы полагаете, что Сергиенко с Недилько честны и объективны в своих суждениях и поступках? А уголовные дела по Омельченко и Коваленко?

  Обиженные властью, обделенные интеллектом, малообразованные люди с громадными амбициями. Это даже не потешная оппозиция, а замешанная на грязных деньгах гнилая обструкция.

 13. клуб знатоков 08.02.2018 at 10:13

  Раскажите о криминальном деле возбужденном против депутата Бурсовой Л.П., говрят е обвинют в преступлении связаном с покушением на права человека

 14. Труфальдино 08.02.2018 at 18:50

  Это просто такая шутка: говорить о «коммунальном деле» Бурсовой, это всё равно что рассказывать о благотворительности Мазепы или Слончака. Например, сколько средств легкоатлет Мазепа вложил в благоустройство общественной зоны отдыха на Стугне?

  Помог, например, городу очистить берег, высадил за свои деньги деревья, установил детские площадки и т.д.

  Или скольким пенсионерам землемер Сан Саныч безвозмездно помог получить зем.участки? Были ли такие?А мастер спорта по юризму Недилько? Скольким гражданам Василькова он предоставил бесплатно юр.помощь?

  Смешно? Вот так и про уголовные дела Бурсовой...

 15. Спикер 08.02.2018 at 19:20

  Стих про дядю Вову, прочитанный малышом на сессии был контрольным выстрелом в голову т.н. оппозиции. И этим все сказано. Устами младенца глаголет истина! Вот как то так

 16. Думка 08.02.2018 at 21:15

  Слончаку і Ко люди бажають повернути віджаті землі у територіальної громади в/м та м.Василькова. Земля у в/м належить МО. Слончак і його місцева Тля потерпіли крах щодо кляуз на Л.П.Бурсову до прокуратури. Л. Бурсову люди підтримують а Слончака заплювали б на сесії, ото сраму було б...

  Так що слончаківська тля потерпіла фіаско.

Добавить комментарий

Имя *
E-mail *
Сайт

Это не спам.