ЦВК відновила законність

Поділитись:
FacebookVKOdnoklassnikiGoogle+

У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА

08 жовтня 2014 року № 1563

Про окремі питання діяльності Васильківської міської виборчої комісії Київської області

До Центральної виборчої комісії 25 та 30 вересня 2015 року надійшли скарги голови Васильківської міської виборчої комісії Київської області (далі – Васильківська міська виборча комісія) Король О.А. та Васильківського міського голови Сабова С.О., а також депутатське звернення народного депутата України Палатного А.Л. про порушення Васильківською міською виборчою комісією законодавства України під час ухвалення рішень від 23 вересня 2014 року № 3 «Про визнання Сабова Сергія Олександровича, 1966 року народження висунутого Васильківською міською організацією політичної партії „Удар (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка“, обраного Васильківським міським головою на Позачергових виборах Васильківського міського голови від 25 травня 2014 року таким що відмовився від посади Васильківського міського голови» та № 4 «Про призначення повторних виборів Васильківського міського голови». Скарги було повернуто суб’єктам їх подання без розгляду у зв’язку з порушенням ними вимог Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (далі – Закон) щодо їх оформлення.

Разом з тим, відповідно до частини першої статті 16 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення у визначеному вказаним Законом порядку.

З огляду на наявну інформацію, Центральна виборча комісія вважає за необхідне розглянути за власною ініціативою питання щодо порушення Васильківською міською виборчою комісією Київської області вимог Закону.

Розглянувши документи, які надійшли до Центральної виборчої комісії, Комісія встановила.

Позачергові вибори Васильківського міського голови відбулися 25 травня 2014 року.

Васильківською міською виборчою комісією Київської області 26 травня 2014 року встановлено результати виборів, згідно з якими Сабова Cергія Олександровича, висунутого Васильківською міською організацією політичної партії «Удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», обрано Васильківським міським головою. Результати виборів не оскаржувалися.

Відповідно до частини першої статті 79 Закону Васильківська міська виборча комісія офіційно оприлюднила результати виборів у спеціальному випуску газети «Життя і слово» від 28 травня 2014 року, у зв’язку з чим на підставі частини п’ятої статті 11 Закону виборчий процес з позачергових виборів Васильківського міського голови завершився.

Голова Васильківської міської виборчої комісії 29 травня 2014 року на пленарному засіданні Васильківської міської ради проінформувала міську раду про результати виборів, зокрема про обрання Сабова С.О. Васильківським міським головою.

10 червня 2014 року Васильківська міська виборча комісія прийняла постанову № 25 про реєстрацію обраного на позачергових виборах 25 травня 2014 року Васильківського міського голови Сабова С.О.

Таким чином, Сабов С.О. набув своїх повноважень відповідно до вимог законодавства і на даний час є Васильківським міським головою.

Разом з тим, питання реєстрації Сабова С.О., обраного Васильківським міським головою, було предметом судового розгляду, за результатами якого постановою Київського окружного адміністративного суду від 17 червня 2014 року у справі № 810/3650/14, залишеною без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 17 липня 2014 року, постанову Васильківської міської виборчої комісії від 10 червня 2014 року № 25 скасовано.

23 вересня 2014 року на засіданні Васильківської міської виборчої комісії було розглянуто вказані судові рішення та ухвалено постанову № 3 «Про визнання Сабова Сергія Олександровича, 1966 року народження висунутого Васильківською міською організацією політичної партії „Удар (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка“, обраного Васильківським міськими головою на Позачергових виборах Васильківського міського голови від 25 травня 2014 року таким що відмовився від посади Васильківського міського голови» та № 4 «Про призначення повторних виборів Васильківського міського голови», якою призначено вказані вибори на 23 листопада 2014 року.

Враховуючи вищевказане, Центральна виборча комісія зазначає.

Згідно з частиною четвертою статті 141 Конституції України статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

Порядок та вичерпний перелік підстав дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови також визначений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (частина перша статті 42 цього Закону).

Положеннями статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено виключний перелік таких підстав.

Так, повноваження сільського, селищного, міського голови вважаються достроково припиненими у разі:

його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

припинення його громадянства;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

його смерті.

Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Згідно з частиною третьою статті 19 Закону виборчі комісії зобов’язані діяти відповідно до Конституції України, цього та інших законів України.

Частиною третьою статті 20 Закону встановлено, що територіальна виборча комісія є постійно діючим колегіальним органом, що в межах своїх повноважень забезпечує організацію та проведення місцевих виборів. Повноваження міської виборчої комісії визначено статтею 25 цього Закону.

Васильківська міська виборча комісія своїм рішенням визнала

Сабова С.О. таким, що відмовився від посади Васильківського міського голови, чим фактично достроково припинила його повноваження, всупереч положенням Конституції та законів України.

Разом з тим міська виборча комісія законодавством України не наділена повноваженнями приймати рішення про дострокове припинення повноважень міського голови.

Отже, постанови Васильківської міської виборчої комісії від 23 вересня 2014 року № 3 «Про визнання Сабова Сергія Олександровича, 1966 року народження висунутого Васильківською міською організацією політичної партії „Удар (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка“, обраного Васильківським міськими головою на Позачергових виборах Васильківського міського голови від 25 травня 2014 року таким що відмовився від посади Васильківського міського голови» та № 4 «Про призначення повторних виборів Васильківського міського голови» суперечать законодавству України, оскільки при їх прийнятті зазначена комісія вийшла за межі своїх повноважень.

Враховуючи, що Васильківська міська виборча комісія порушила вимоги законодавства України при прийнятті постанови про визнання Сабова С.О. таким, що відмовився від посади Васильківського міського голови, постанова від 23 вересня 2014 року № 4 «Про призначення повторних виборів Васильківського міського голови» також є незаконною.

За таких обставин рішення Васильківської міської виборчої комісії про визнання Сабова С.О. таким, що відмовився від мандата Васильківського міського голови, та про призначення позачергових виборів Васильківського міського голови, не ґрунтуються на положеннях Конституції та законах України, а відтак не створюють юридичних наслідків.

Отже, відсутні правові підстави вважати Сабова С.О. таким, що достроково припинив повноваження Васильківського міського голови, що, в свою чергу, унеможливлює призначення позачергових виборів Васильківського міського голови.

До того ж постанови, ухвалені Васильківською міською виборчою комісією на засіданні 23 вересня 2014 року, на порушення пункту 2.2 Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 350, не містять печатки виборчої комісії.

Наведені обставини свідчать про грубе порушення Васильківською міською виборчою комісією вимог Конституції та законодавства України.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» Комісія в межах своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 19 Закону Центральна виборча комісія є виборчою комісією вищого рівня для всіх виборчих комісій з усіх місцевих виборів.

Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням законодавства про місцеві вибори на всій території України (пункт 1 частини першої статті 24 Закону).

Відповідно до частини дев’ятнадцятої статті 27 Закону рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом.

Частиною дев’ятою статті 90 Закону передбачено, що виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов’язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

На підставі наведених норм Закону Центральна виборча комісія вважає за необхідне скасувати зазначені постанови Васильківської міської виборчої комісії.

Згідно з частиною третьою статті 29 Закону повноваження усього складу територіальної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку виборчою комісією, яка сформувала (утворила) відповідну територіальну виборчу комісію, рішенням виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів або рішенням суду в разі одноразового грубого порушення чи систематичного порушення комісією Конституції України, цього Закону та інших законів України.

З метою здійснення контролю за дотриманням та однаковим застосування законів України та принципів виборчого процесу, недопущення порушення виборчих прав громадян Центральна виборча комісія вважає за необхідне достроково припинити повноваження усього складу Васильківської міської виборчої комісії.

Склад Васильківської міської виборчої комісії Київської області сформовано постановою Центральної виборчої комісії від 19 вересня 2014 року № 1048.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 8, частини п’ятої статті 124 Конституції України, статей 11, 19, 24 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», керуючись частиною першою статті 2, статтями 11 – 13, пунктами 1 – 3 статті 21, частиною другою статті 27 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1. Скасувати постанови Васильківської міської виборчої комісії Київської області від 23 вересня 2014 року № 3 «Про визнання Сабова Сергія Олександровича, 1966 року народження висунутого Васильківською міською організацією політичної партії „Удар (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка“, обраного Васильківським міськими головою на Позачергових виборах Васильківського міського голови від 25 травня 2014 року таким що відмовився від посади Васильківського міського голови» та № 4 «Про призначення повторних виборів Васильківського міського голови».

2. Достроково припинити повноваження усього складу Васильківської міської виборчої комісії Київської області у зв’язку з одноразовим грубим порушенням нею Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

3. Місцевим організаціям політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а також усім зареєстрованим у встановленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевим організаціям усіх інших політичних партій, які мають право подання кандидатур до складу Васильківської міської виборчої комісії Київської області, не пізніше 12 години 10 жовтня 2014 року подати до Центральної виборчої комісії кандидатури для включення до її складу.

4. Цю постанову надіслати Васильківській міській виборчій комісії Київської області, Київській обласній державній адміністрації, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії А. МАГЕРА

Добавить комментарий

Имя *
E-mail *
Сайт

Это не спам.